In solis sis tibi turba locis *

* "Issız yerlerde kendin için bir alem ol" Tibullus

 

 

ÖDÜL HAKKINDA

 

 

B a s ı n  B ü l t e n i

 

Ö l ü m ü n ü n   51 .  y ı l d ö n ü m ü n d e

 

A R K A D A Ş   Z .  Ö Z G E R

 

Ş İ İ R   Ö D Ü L Ü    2 0 2 4

 

BASIN  BİLDİRİSİ

                                                                                                  

16 Nisan 2024

 

     Mayıs Yayınları'nca bu yıl yirmi dokuzuncusu düzenlenen ''Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü'' Handan Demir’e verildi.

    Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Suat Çelebi, Handenur Dayıca ve Zeynep Köylü’den oluşan seçici kurul, 102 dosya arasında yaptığı değerlendirme sonucunda;

     Ödülün ''Lojistik'' adlı dosyasıyla Handan Demir’e verilmesine oybirliği ile karar verdi.

     Jüri Özel Ödülü, oybirliği ile Asaf Zaman’ın ''Olasıl'' adlı dosyasına verildi.

     Seçici Kurul, ödül alan dosyaların yanı sıra; Esra Asar, Gül Ebrar Ataş, Doğu Kaşka ve Abdullah Kurt’un adlarının anılmasını kararlaştırdı.

     Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nü kazanan dosyanın, ödül yönetmeliği gereğince 2024 yılı içinde, telif ücreti ödenerek kitap olarak basılacağı açıklandı.

     Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü

     Düzenleme Komitesi ve

     Mayıs Yayınları

    adına 

     Suat Çelebi

 

   

A R K A D A Ş   Z .  Ö Z G E R

Ş İ İ R   Ö D Ü L Ü   2 0 2 4   T Ö R E N İ

  

 

 

 

ÖDÜL KRONOLOJİSİ

I. 1996 

ÖDÜL: Gazanfer Eryüksel "Hep Çocuk Kalan" Mayıs Yay. 1996
ÖDÜL: Yücelay Sal "J " Piya Yay. 1996
Övgüye Değer Dosya: Celâl Soycan "Öyle Kal" Yön Yay. 2000
 

II. 1997 

ÖDÜL: Zeynep Köylü "Son Arzum Gül ve Kedi" Mayıs Yay. 1998
ÖDÜL: Hüseyin Peker "İnsan Akadaş-ınındır" Y.Kredi Yay. 1997
Övgüye Değer Dosya: Mehmet Kâzım "Yılkı Teknesi" Mayıs Yay. 1998
 

III. 1998 

ÖDÜL: Serap Erdoğan "Anıtanrıça" Mayıs Yay. 1999
ÖDÜL: Hüseyin Köse "Üzülmüş Evler Kraliçesi" Mayıs Yay. 2000
Jüri Özel Ödülü: Coşkun "Yerli Yağmurun Direnişi" Y.Kredi Yay. 1998
 

IV. 1999 

ÖDÜL: Kuvvet Yurdakul "Ben Eskiden Çocuktum" Ümit Yay. 1999
Jüri Özel Ödülü: Mehmet Atilla "Beşinci Tat Şiirleri" Mayıs Yay. 2004
Jüri Özel Ödülü: Emel Güz "Ciddi Hayal" Mayıs Yay. 2000
 

V. 2000 

ÖDÜL: Sadık Yaşar "Güller Hattındayız" E Dergisi Eki 2000
Jüri Özel Ödülü: Zafer Ekin Karabay "Şubatta Saklambaç" Mayıs Yay. 2002
Jüri Özel Ödülü: Murat Batmankaya "Galibala" Mayıs Yay. 2004
Övgüye Değer Dosya: Betül Esener "Naz" 
Övgüye Değer Dosya: A.Lee "Arkabahçe" 


VI. 2001 

ÖDÜL: Mehmet Kâzım (İnceleme) Mayıs Yay. 2002
ÖDÜL: Bâki Asiltürk (İnceleme) Mayıs Yay. 2002
 

VII. 2002 

ÖDÜL: Bahtiyar Kaymak "Duman Kulübü" Mayıs Yay. 2002
Jüri Özel Ödülü: Ozan Çılgın "Kötü Zamanlar Tragedyası" Mayıs Yay. 2003
Övgüye Değer Dosya: Burak Acar "Ateş Akvaryumu" 
Mayıs Yay. 2012
 

VIII. 2003 

ÖDÜL: Nesrin Kültür Kiraz "Çikolata Teli" Mayıs Yay. 2003
Jüri Özel Ödülü: Seyyidhan Kömürcü "Hasar Ayini" Varlık Yay. 2003
 

IX. 2004 

ÖDÜL: Ertuğrul Deveci "Peneplen" Mayıs Yay. 2004
Jüri Özel Ödülü: Ömer Berdibek "Ankebut" Mayıs Yay. 2005
Jüri Özel Ödülü: Ertan Yılmaz "Sin" Yom Yay. 2005
 

X. 2005 

ÖDÜL: Sinan Oruçoğlu "Çirkin Ağacı" Yasak Meyve. 2005
ÖDÜL: Cuma Duymaz "Avunma Mevsimi" Mayıs Yay. 2005
10.Yıl Pagasist Özel Ödülü: Beşir Sevim "Yalancı Kehribar" Mayıs Yay. 2006
Jüri Özel Ödülü: Betül Dünder "Ayna Yorgunluğu" Mayıs Yay. 2005
Jüri Özel Ödülü: Nigar Okyay "Sus Dağı" Mayıs Yay. 2006
 

XI. 2006 

ÖDÜL: Hayriye Ersöz Suyu "Dinleyen Çöl" Mayıs Yay. 2006
Jüri Özel Ödülü: Ayşe Nalân "Cehenneme Kurulu" Mayıs Yay. 2007

 

XII. 2007

ÖDÜL: Ersun Çıplak “Turgut Uyar’ı 'Kan Uyku'dan Uyandırma Denemesi” Mayıs Yay. 2007

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ: Gökçenur Ç., “Her Kitabın El Kitabı” (Yitik Ülke Yay. 2006)

 

XIII. 2008

ÖDÜL: Halil İbrahim Özbay "Kül Falı" Mayıs Yay. 2008

Jüri Özel Ödülü: Caner Ocak, "Kültürlü Küfür" Mayıs Yay. 2009

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ: Aslı Serin, “Bu Benim Zip” (Pan/Heves Yay.2007)

 

XIV. 2009

ÖDÜL : Nurullah Kuzu “Dağınık Kara” Mayıs Yay. 2009

MEHMET H. DOĞAN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : Nur İpek Önder “Kan Rüyayı Bozar” Mayıs Yay. 2010

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ : Burak Acar “Ateş Akvaryumu” (Pan/Heves Kitaplığı Yay. 2008)

 

XV. 2010

ÖDÜL   : Gökhan Arslan “Yaraya Tutulan Ayna”  Mayıs Yay. 2010

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ   :  Didem Gülçin Erdem “Perdesiz” Yasak Meyve 2010

                             Bilal Çiftçi “Horst-Graben” Mayıs Yay. 2011

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ   : Ersun Çıplak “Eksik Emanet” (Karahan/Karayazı Kitaplığı Yay. 2009)

 

XVI. 2011

ÖDÜL   : VERİLMEDİ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:  Gökben Derviş “Kabuk” Mayıs Yay. 2012

                           Murat Çakır “oto'turkiye” Mayıs Yay. 2012

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ: Ceyhun Tuna “Terk Gürültüsü” (Norgunk Yayıncılık 2010)

 

XVII. 2012

ÖDÜL: Murat Acar "Evham Alyansı'' Mayıs Yay. 2012

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Barış Yıldırım ''Şêy'r'azadlar'' Mayıs Yay. 2013

                        Ercan y. Yılmaz “Yürüyen Siyah” Mayıs Yay. 2013

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ: Mehmet Said Aydın “Kusurlu Bahçe”  (160. Kilometre Yayınları)

 

XVIII. 2013

ÖDÜL: Şerif Mehmet Uğurlu (İnceleme: Turgut Uyar’ın ‘Geyikli Gece’ Şiiri Üzerine Bir İnceleme) Mayıs Yay. 2013

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ: Cenk Gündoğdu “Issız”  (Kırmızı Kedi Yayınları, 2012)

 

XIX. 2014

ÖDÜL: İrfan Çinar, "öte için solo" Mayıs Yay. 2014

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Mehmet Karaca "Odada Kuş Kapanı"

İLK KİTAP ÖZEL ÖDÜLÜ: İsahag Uygar Eskiciyan "Aşağıdan Seveceğim Ülkeyi"  (160. Kilometre Yayınları)

 

XX. 2015

ÖDÜL: Monica Papi, "Râz" Mayıs Yay. 2015

 

XXI. 2016

ÖDÜL: Meryem Coşkunca, "Geceyle İşlenen" Mayıs Yay. 2016

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Elif Karık, "Sıfır Nöbeti"

 

XXII. 2017

ÖDÜL: Narin Yükler, "Aynadaki Çürüme" ile Fatih Kök “ölümler ve mandalina kabuğu”

 

XXIII. 2018

ÖDÜL: Zeliha Cenkci, "Önce Şehri Vurdular”

 

XXIV. 2019

ÖDÜL: Kaan Tanyeri “Ece Ayhan’ın ‘Melankolya Çiçeği’ adlı şiirine Metin Dilbilimsel Yaklaşım” ile Rojhat Turgut’un “Nâzım Hikmet, ‘Saman Sarısı’ ve Modernizm”

 

XXV. 2020

ÖDÜL: Beste Naz Karaca "Ñaupa"

 

XXVI. 2021

ÖDÜL: Mustafa Torun "Yarası Olan"

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Tuba Bozkurt ''Kontrollü Patlama''

 

XXVII. 2022

ÖDÜL: Hakan R. Temiz "Düşme"

SİNA AKYOL ÖZEL ÖDÜLÜ: Öztekin Düzgün ''Çiçekler Mümkünse''

 

XXVIII. 2023

ÖDÜL: Handenur Dayıca "Kan Gövdeyi Tutunca"

 

XXIX. 2024

ÖDÜL: Handan Demir “Lojistik”

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Asaf Zaman “Olasıl”

 


 

 

|Ana Sayfa| |Arkadaş Z. Özger| |Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü| KENT-16 |

|Mayıs Yayınları| |Sardes Yayınları| |Satış ve Dağıtım Noktaları| |İletişim|

© yenisi